Comuna Mileanca

Comuna Mileanca este aşezatã în bazinul hidrografic al pârâului Podriga, afluent al Başeului. Geografic, se aflã în zona de contact dintre dealurile Ibãneştilor, subunitate componentã a pod. Sucevei şi dealurile Sãvenilor, subunitate componentã a Câmpiei Jijia – Bahlui.
Comuna Mileanca este formată din satele: MIleanca, Codreni, Seliștea, Scutari

Informații de interes public

Skip to content