Comisii de specialitate

Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, administare domeniu public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț

 1. Giugastru Lucian  
 2.  Zet Iulian
 3. Andries Mihaela
 4. Rosu Elena-Mihaela
 5. Antoci Valeriu

Comisia pentru Invățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

 1. Hăiduțu Dumitru
 2. Stefanuca Mihaela-Nicoleta
 3. Vreme Gheorghe

Comisia pentru Administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor

 1. Vacareanu Georgel
 2. Feraru Romica
 3. Ciubotariu Ovidiu
Skip to content