Nr. Data Denumire document Deschide
1 13/12/2023 Documentație de atribuire -Renovare energetică Primăria Mileanca Deschide
2 17/07/2023 Anunț de licitație publică Deschide
3 26/05/2023 Anunt de licitatie publica- Proiect de hotărâre privind organizarea de licitașie publică pentru concesionarea suprafeței de 2169 mp teren intravilan DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 21/11/2022 Invitatie de participare la procedura de achizitie directa DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 10/05/2019 Proiect tehnic partea 4 - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
2 10/05/2019 Raport de anulare a procedurii Deschide
3 10/05/2019 Grafic fizic de realizare -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
4 10/05/2019 Devize - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
5 10/05/2019 Proiect tehnic partea 10 - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
6 10/05/2019 Proiect tehnic partea 9 - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
7 10/05/2019 Proiect tehnic partea 8 - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
8 10/05/2019 Proiect tehnic partea 7 - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
9 10/05/2019 Proiect tehnic partea 6 - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
10 10/05/2019 Proiect tehnic partea 5 - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
11 10/05/2019 Proiect tehnic partea 3 - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
12 10/05/2019 Proiect tehnic partea 2 - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
13 10/05/2019 Proiect tehnic partea 1 - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
14 10/05/2019 DUAE - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
15 10/05/2019 Contract lucrări - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
16 10/05/2019 Instrucțiuni pentru ofertanți - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 Deschide
17 10/05/2019 Modele formulare - procedura de achiziție publică -Școala Mileanca, corp C1 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 14/03/2018 Anunț licitație concesiune 52,99 m.p. spațiu Dispensar Uman DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 14/06/2017 Proces verbal de evaluare oferte DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 19/11/2014 Anunț licitație publică pentru concesionarea unui imobil-2camere Dispensar uman Mileanca Deschide