Integritate instituțională
Nr. Denumire document Deschide
1 Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate DeschideNr. Denumire document Deschide
1 Plan de integritate al comunei Mileanca pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025 Deschide
2 Dispoziția nr.55 din 09.02.2019 privind aprobarea Planului de integritate al vomunei Mileanca al Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, precum și pentru aprobrea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției , precum și indicatorii de evaluare Deschide
3 Decizia 20/ 2017, Camera de Conturi Botoșani Deschide