Transparență decizională
Nr. Denumire document Deschide
1 Strategia anuala achizitii publice pentru anul 2024 Deschide
2 Programul achizitiilor publice pentru anul 2024 Deschide
3 Memorandum Deschide
4 LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică Deschide
5 LEGE nr. 276 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat Deschide
6 LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - Republicare*) Deschide