Despre comună

        Comuna Mileanca este aşezatã în bazinul hidrografic al pârâului Podriga, afluent al Başeului. Geografic, se aflã în zona de contact dintre dealurile Ibãneştilor, subunitate componentã a pod. Sucevei şi dealurile Sãvenilor, subunitate componentã a Câmpiei Jijia – Bahlui. 

         Relieful are un aspect colinar, culmile deluroase au orientarea nord-vest –sud-est, atitudinea fiind de 210 – 230 m : dl. Mileanca şi dl. Trei Movile,  pe dreapta pârâului Podriga şi dl. Scutari, La Sãrãturi, Râpianu şi dl. Codreni pe stãnga pârâului.

        Reţeau hidrografică o formează pârâul Podriga cu afluentul său pârâul Lişmăniţa, pe care se gasesc importante acumulări de ape : iazul Lişmăniţa şi iazul Mileanca (148 ha), fiind cele mai mari.

        Comuna Mileanca este traversată  de D.J. 290 : Dorohoi – Mileanca – Coţuşca. Pe teritoriul comunei trece şi D.J. 298A : Havârna – Seliştea – Darabani.

Skip to content