Nr. Data Denumire document Deschide
1 12/06/2024 Anexe PTh -Modernizare iluminat public Deschide
2 12/06/2024 Calcul luminotehnic-Modernizare iluminat public Deschide
3 12/06/2024 PTh-Modernizare iluminat public Deschide
4 12/06/2024 DTAC-Modernizare iluminat public Deschide
5 12/06/2024 Caiet de sarcini -Modernizare iluminat public Deschide
6 12/06/2024 Anunț achiziție lucrări -Modernizare iluminat public DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 03/11/2023 Anunț servicii de catering -Școala Mileanca Deschide
2 20/10/2023 Pliant informativ VMI Deschide
3 20/10/2023 Poster VMI Deschide
4 17/10/2023 Comunicat de presă -Achiziție mobilier pentru școală Deschide
5 10/10/2023 Informare ajutor pentru încălzirea locuinței Deschide
6 08/03/2023 Regulament organizare si dezvoltare cariera personal contractual Deschide
7 06/01/2023 Formular de inscriere in Registru de evidenta SIA Deschide
8 06/01/2023 Obligativitate comericanti inregistrare in baza de date a SGR DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 08/12/2022 Comunicat de presa finalizare proiect achizitie echipamente de protectie medicala Deschide
2 17/11/2022 Anunt servicii catering Deschide
3 20/10/2022 Anunt proiect aprobare Regulament de organizare si functionare consiliul loca Deschide
4 25/08/2022 Comunicat de presă - FINALIZARE PROIECT \"ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOLILE DIN COMUNA MILEANCA JUDETUL BOTOSANI\" cod SMIS: 145392 Deschide
5 06/07/2022 Anunt acordare sprijin material Deschide
6 27/06/2022 Anunt Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului Comunei Mileanca Deschide
7 24/05/2022 Anunt de informare a publicului PUZ -Desființare imobil C1 construire service auto, market,restaurant - investitor Alexa Ioan Deschide
8 06/04/2022 Declarație consimțământ date personale Deschide
9 28/03/2022 Comunicat de presa incepere proiect achizitie echipamente de protectie medicala Deschide
10 19/03/2022 Anunt proiect privind delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Mileanca Deschide
11 17/03/2022 Anunt inchiriere pajisti DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 15/07/2021 Anunt proiect privind delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei Mileanca Deschide
2 10/03/2021 Materiale informative adresate persoanelor cu dizabilități Deschide
3 02/03/2021 Radiograma Ministerului Afacerilor Interne privind implementarea proiectuli \"Facilitarea inserțieipe piața muncii a persoanelor cu dizabilități\" DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 19/02/2020 Buget local 2020 Deschide
2 15/02/2020 Hotarare adoptare buget local 2020 Deschide
3 21/01/2020 Proiect buget local 2020 Deschide
4 05/01/2020 Anunț privind registrul agricol DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/05/2019 Declarație de interese Consilier local - Ștefănescu Ioan DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 28/03/2018 Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică Deschide
2 23/03/2018 Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică Deschide
3 14/03/2018 Întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 22/12/2017 Anunt privind inscrierea gospodariilor in registrul agricol Deschide
2 14/06/2017 Anunt rezultat selectie parteneri Deschide
3 29/05/2017 ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI POCU 4.2 Deschide
4 29/05/2017 Anexa 1 - ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
5 29/05/2017 Anexa 2 - ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
6 29/05/2017 Anexa 3 - ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
7 29/05/2017 Anexa 4 - ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
8 29/05/2017 Anexa 5 - ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
9 03/04/2017 Anunț licitație pășune Deschide
10 01/01/2017 Anunt PUG DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 17/08/2016 Anexa 2 - ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
2 17/08/2016 Anexa 5 - ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
3 17/08/2016 Anexa 4 - ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
4 17/08/2016 ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
5 17/08/2016 Anexa 1 - ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
6 17/08/2016 Anexa 3 - ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 Deschide
7 16/03/2016 Anunt initiere proces elaborare PUG prima veriune Deschide
8 16/03/2016 Anunt initiere proces elaborare PUG prima veriune DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/03/2014 Anunț concesionare imobil-Iaz Codreni Deschide